طاهره آقاجري،
ست سفيد و مشكي،
كد كالا هاي مديسه (Ca9698)-(cb1668)-(Ad8849)-(ca2592)-(Ae2573)-(ae4149)