ست لباس مجلسی ساعت و گردن بند و کفش و انگشتر و مدیسه ولاک نقره ای