زهرا الهیاری، مهمانی عصرانه به سبک کلاسیککدهای مدیسه: شلوار ae5974، تاپ ae6079، کیف ad1910، کفش ae1708، گردنبند cb0036